Motivat per diverses consultes de públic i professionals assistents al BBF20 respecte a la situació derivada pel coronavirus COVID-19, volem informar dels següents punts:

· L’organització fa un seguiment continuat del desenvolupament dels esdeveniments i està en contacte amb les administracions públiques competents, amb la voluntat de seguir les indicacions oficials a l’respecte.
· Actualment les autoritats sanitàries competents NO han fixat cap cancel·lació a esdeveniments de pública concurrència.
· Hi ha un seguit de recomanacions i de bones pràctiques indicades pel Ministeri de Sanitat que hem incorporat al festival. Com ara ampliació de les brigades de neteja posant especial èmfasi en les superfícies de contacte habituals (poms de porta, aixetes, ..), cartelleria extra amb recomanació de rentar-se les mans més assíduament i no compartir gots o instal·lació d’expenedors de líquid desinfectant.
· Altres casos mediàtics de cancel·lacions/ajornaments d’esdeveniments de la ciutat NO han estat motivats per una emergència sanitària decretada per organismes competents.
· L’organització té la ferma convicció de seguir endavant amb la celebració d’aquesta novena edició. L’únic motiu de suspensió seria perquè així ho decreti l’autoritat competent, extrem que l’organització confia i desitja que no es produeixi.
· Així mateix, manté tots els canals oberts per informar al detall a professionals i públic assistent al festival per què estiguin a el dia d’aquest o qualsevol altre tema vinculat.
· Es recomana encaridament seguir els canals oficials d’informació per no caure en alarmismes socials i propagació de rumors.
http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm

Finalment, i potser per això més important, volem agrair públicament les mostres de suport rebudes. No només no hi ha cancel·lacions de cerveseres ni la venda d’entrades ha disminuït, tot el contrari, estem plens d’afecte rebut per part de molta gent. Què gran és la família de la cervesa artesana! Ens veiem en uns pocs dies!!