Per a les devolucions de fitxes de la polsera podeu accedir a aquest enllaç. Tens fins el 04/06/2023 a les 23:59 per sol·licitar la devolució. 
        Per a qualsevol incidència contactar:  attcliente@woutick.es