DADES IDENTIFICATIVES: En compliment amb el deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es mostren les següents dades: BEER EVETNS, S.L. (d’ara endavant el “prestador”) amb C.I.F. B65812901, i amb domicili a aquests efectes al carrer Aragó, número 4-6, escala esquerra, 4art 2a, 08015 Barcelona, Espanya, és el titular del portal web www.barcelonabeerfestival.com (d’ara endavant, “el portal o lloc web​”), i l’adreça de correu electrònic de contacte és: info@beer-events.com.

 •  USUARIS: La utilització del present portal és absolutament voluntària i suposa l’acceptació plena per qui accedeix al mateix, en endavant “Usuari”, de totes les condicions d’ús vigents en cada moment que es trobin en la present adreça. El Prestador es reserva el dret de retirar l’accés a la present pàgina web, sense necessitat de previ avís, a qualsevol Usuari que contravingui el disposat en aquestes condicions d’ús. L’Usuari tindrà la responsabilitat de llegir atentament les presents condicions. Les citades condicions seran d’aplicació independentment de les condicions generals de contractació que en el seu cas resultin d’obligat compliment. 
 • ÚS DEL PORTAL: www.barcelonabeerfestival.com, proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (a partir d’ara, “els continguts”) a Internet pertanyents al Prestador. L’Usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. L’Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (iii) intenta accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar-lo o manipular els seus missatges. El Prestador es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulneren el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, racistes, que atempten contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultaran adequats per a la seva publicació.
 • POLÍTICA DE PRIVACITAT. El Prestador compleix amb les directrius de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades. Per a més informació, veure Política de Privacitat 
 • PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL: Els continguts del lloc web, incloent entre d’altres les imatges i els textos dels articles, sigui quin sigui el seu format, són propietat del Prestador, i estan protegits per les lleis i tractats internacionals en matèria de propietat intel·lectual. En aquest sentit, queda expressament prohibit copiar, reproduir, vendre, transmetre, distribuir, modificar o mostrar per al seu ús comercial sense el previ consentiment del Prestador. L’Usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat del Prestador. Podrà visualitzar els elements del portal i inclús imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol suport físic sempre i quan sigui, única i exclusivament, per a ús personal i privat.
 • EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT. El Prestador no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin ocasionar, a títol enunciatiu: errors i omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, a pesar d’haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho. Els continguts d’aquest portal web s’ofereixen amb una finalitat informativa i divulgativa. El Prestador s’eximeix de qualsevol responsabilitat, directa o indirecta, que pogués derivar-se de l’ús o aplicació de la informació d’aquesta web fora dels seus propòsits.
 • COOKIES: El lloc web del Prestador utilitza cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per a portar a terme determinades funcions considerades imprescindibles pel correcte funcionament i visualització del lloc. Per a més informació, verue Política de Cookies.
 • MODIFICACIONS: El Prestador es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, sense necessitat de previ avís. El Prestador es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, sense necessitat de previ avís.
 • ENLLAÇOS. En cap cas el Prestador assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertinent a un portal web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en aquest portal web. 10. DRET D’EXCLUSIÓ: El Prestador es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i/o els serveix oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells Usuaris que incompleixin el present Avís Legal.
 • GENERALITATS: El Prestador perseguirà l’incompliment del present Avís Legal així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.
 • MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURACIÓ. El Prestador podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions serà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.
 • LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ. La relació entre el Prestador i l’Usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia es sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.