IX edició

Barcelona beer Festival 2020

El BBF està posant-se a punt per enllestir la que serà la seva novena edició al març del 2020. De nou, a un espai ampli, confortable i ben preparat com és La Farga de L’Hospitalet. Una edició que ve farcida de novetats i que apunta a esdevenir com la més complerta i exitosa feta fins ara.

Teniu tantes ganes com nosaltres que arribi?

t

QUÈ, QUAN, ON

Cerveses

GASTRONOMIA

ACTIVITATS

ESTABLIMENTS AFINS

z

MÚSICA I ESPECTACLES