BBF-VIBES

El festival busca sinergies amb altres expressions artístiques i culturals del seu entorn i genera una programació d’interès pel seu públic que cerca experiències completes i de qualitat.

En producció